Ds 2012:4 Revision i finansiella företag - 9789138236857 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:4 Revision i finansiella företag
   
 
Titel:Ds 2012:4 Revision i finansiella företag
Utgivningsår:2012
Omfång:36 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236857
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:4
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Föreslår att uppdraget som revisor i banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag får gälla i högst sju år i följd. Efter en karenstid på två år får revisorn åter delta i revisionen.
Denna »revisorsrotation» ska medverka till att stärka den ansvariga revisorns oberoende. Övriga personer i revisorsteamet behöver dock inte bytas ut, vilket innebär att någon annan i teamet kan ta över ansvaret för revisionen.
Föreslår också regler om att de större finansiella företagens styrelser ska förses med ett revisionsutskott. Detta utskott ska bl.a. ge styrelsen råd om när det är lämpligt (eller klart olämpligt) att utnyttja revisionsförtagets fristående rådgivning.
 
  © 2017 Jure AB