Mänskliga rättigheter och religion av Andersson Dan-Erik, Modée Johan - 9789147094264 - Jure bokhandel

 

 
 
Mänskliga rättigheter och religion
   
 
Författare:Andersson Dan-Erik , Modée Johan
Titel:Mänskliga rättigheter och religion
Utgivningsår:2011
Omfång:250 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147094264
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 474 SEK exkl. moms

 

Under senare år har religion kommit att återigen spela en framträdande roll i svensk och internationell kontext. Mer eller mindre dagligen konfronteras vi med frågor som relaterar till religion och mänskliga rättigheter. Detta ställer högre krav på kunskaper om och förhållningssätt till det som sker runt omkring oss.

I den här antologin skriver svenska forskare om religion och mänskliga rättigheter. Boken har tre delar.

I den första delen fokuseras ett antal betydelsefulla begrepp och diskussioner i relation till religion och mänskliga rättigheter, såsom religion, tolerans och religionsfrihet, privat och offentligt, genus, rättigheter och skyldigheter och mångkulturalism.

I den andra delen står olika religioners förhållande till mänskliga rättigheter i centrum. Dessa religioner är hinduism, buddhism, kinesisk religion, sikhism, judendom, kristendom och islam.

I den tredje delen av boken belyses några aktuella diskussioner kring och konflikter mellan religion och mänskliga rättigheter. Det handlar om yttrandefrihet, slöjdebatten, kosher- och halalslakt, homosexualitet och relationen mellan EU och Turkiet.
 
  © 2017 Jure AB