Prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken - 201112064 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken
   
 
Titel:Prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken
Utgivningsår:2012
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112064
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:64
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ändringar i överenskommelsen om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Ändringarna innebär att banken ges möjlighet att bedriva verksamhet i länder i södra och östra Medelhavsregionen, förutsatt att länderna vid en särskild prövning bedöms uppfylla vissa politiska och ekonomiska villkor.
 
  © 2017 Jure AB