Law and Practice of International Banking (NY UPPLAGA) av Penn Graham, Haynes Andrew - 0421413905 - Jure bokhandel

 

 
 
Law and Practice of International Banking (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Penn Graham , Haynes Andrew
Titel:Law and Practice of International Banking (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Utkommer preliminärt i oktober 2018.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:700 sid.
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:0421413905
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Preliminärt pris: 525 SEK exkl. moms

 

Contents: Governing law. Jurisdiction. Sovereign risk. Term loans. Primary syndication. Secondary syndication. Events of default. Swaps. Standby letters of credit. Commercial letters of credit. Security. Guarantees. Legal opinions. Exchange controls. Withholding taxes. Securitisation. Eurobonds. Capital adequacy. Taxation issues.
 
  © 2017 Jure AB