Prop. 2011/12:117 Värdlandsavtal mellan Sverige och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (GWPO) m.m. - 201112117 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:117 Värdlandsavtal mellan Sverige och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (GWPO) m.m.
   
 
Titel:Prop. 2011/12:117 Värdlandsavtal mellan Sverige och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (GWPO) m.m.
Utgivningsår:2012
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112117
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:117
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (Global Water Partnership Organisation, GWPO), vilket ersätter ett värdlandsavtal från 2002. Enligt avtalet ska organisationen och dess personal samt familjemedlemmar som ingår i tjänstemännens hushåll beviljas immunitet och privilegier i Sverige. Regeringen ska täcka organisationens kostnader för lokalhyra.

Vidare föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras. Lagförslaget föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB