Prop. 2011/12:116 Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) m.m. - 201112116 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:116 Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) m.m.
   
 
Titel:Prop. 2011/12:116 Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) m.m.
Utgivningsår:2012
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112116
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:116
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Internationella institutet för demokrati och fria val(International IDEA), vilket ersätter ett värdlandsavtal från 1995. Enligt avtalet ska organisationen och dess personal samt familjemedlemmar som ingår i tjänstemännens hushåll beviljas immunitet och privilegier i Sverige. Regeringen ska täcka organisationens kostnader för lokalhyra.

Vidare föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras. Lagförslaget föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB