Regeringens skrivelse 2011/12:114 Strategisk exportkontroll 2011 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden - 201112114 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:114 Strategisk exportkontroll 2011 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:114 Strategisk exportkontroll 2011 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2012
Omfång:101 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112114
Serie:Propositioner nr. 2011/12:114
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2011. Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under år 2011. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.
 
  © 2017 Jure AB