Regeringens skrivelse 2011/12:83 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2010 och helåret 2011 - 201112083 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:83 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2010 och helåret 2011
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:83 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2010 och helåret 2011
Utgivningsår:2012
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112083
Serie:Propositioner nr. 2011/12:83
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2010 och helåret 2011.
 
  © 2017 Jure AB