Associationsrättens grunder av Smiciklas Martin - 9789144079646 - Jure bokhandel

 

 
 
Associationsrättens grunder
– bolag, föreningar och stiftelser
   
 
Författare:Smiciklas Martin
Titel:Associationsrättens grunder – bolag, föreningar och stiftelser
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:184 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144079646
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 289 SEK exkl. moms

 

I denna juridiska framställning redogör författaren på ett lättillgängligt sätt för de rättsregler som gäller för bolag, föreningar och stiftelser.

Författaren tillämpar ett ekonomiskt perspektiv på de problem som beskrivs, varför stor vikt har lagts vid de regler som gäller för aktiebolag och särskilt reglerna om bolagets eget kapital. Här tas bland annat upp vad som gäller vid kapitaltillskott till bolaget vid ny- och fondemissioner samt när ett bolag ger ut optioner eller obligationer.

Denna fjärde upplaga har uppdaterats med de ändringar som har skett i rätten fram till oktober 2011.

Associationsrättens grunder är främst avsedd att användas på grundkurser vid universitet och högskolor. Den är även värdefull för alla som i sitt arbete behöver sätta sig in i eller uppdatera sina kunskaper i associationsrättsliga frågor.
 
  © 2017 Jure AB