Fængsler og menneskerettigheder av Engbo Hans Jørgen, Smith Peter Scharff - 9788757420654 - Jure bokhandel

 

 
 
Fængsler og menneskerettigheder
   
 
Författare:Engbo Hans Jørgen , Smith Peter Scharff
Titel:Fængsler og menneskerettigheder
Utgivningsår:2012
Omfång:314 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757420654
Ämnesord:Internationell rätt , Kriminologi

Pris: 523 SEK exkl. moms

 

En fri borger i et demokratisk samfund har en lang række rettigheder, men hvad sker der fra det øjeblik, man kommer i statens varetægt og bliver berøvet sin frihed i et fængsel? Berøves man også sine menneskerettigheder?

I den vestlige verden har spørgsmålet været genstand for intensiv diskussion i de sidste mere end 200 år. Højesteret i staten Virginia i USA karakteriserede i 1871 ganske enkelt de indsatte som "statens slaver", men i tiden efter den anden verdenskrig er der opstået udbredt enighed om, at frihedsberøvede bør beholde de fleste af deres rettigheder. Ikke desto mindre er spørgsmålet stadig omtvistet og kontroversielt og indsattes rettigheder udfordres fra mange sider.

Inden for de seneste årtier har en populistisk straffepolitik sat sit aftryk mange steder i verden, herunder også i Danmark, hvilket i nogen grad har hæmmet udviklingen i retning af fuld menneskeretlig ligestilling for de indsatte.

Denne bog er blevet til i et samarbejde mellem to forfattere med forskellige faglige forudsætninger, men med en fælles interesse for bogens emne.

Hans Jørgen Engbo er jurist og har arbejdet i Kriminalforsorgen i mange år, herunder som chef for flere åbne og lukkede fængsler, og har desuden i en årrække virket som ekstern lektor i faget straffuldbyrdelsesret ved Københavns Universitets juridiske fakultet.

Peter Scharff Smith er uddannet i historie og socialvidenskab og har skrevet ph.d.-afhandling om fængselshistorie samt arbejdet med fængselsforskning i mere end 10 år, herunder ikke mindst på Institut for Menneskerettigheder.
 
  © 2017 Jure AB