Prop. 2011/12:128 Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner - 201112128 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:128 Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
   
 
Titel:Prop. 2011/12:128 Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Utgivningsår:2012
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112128
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:128
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen begärs riksdagens godkännande av regeringens beslut att tillämpa lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner i fråga om Libyen. Regeringen har med stöd av beslutet utfärdat föreskrifter, bland annat om förbud mot import av krigsmateriel från Libyen, för att FN:s och EU:s sanktioner mot Libyen ska genomföras fullt ut.
 
  © 2017 Jure AB