Kjøpsrett - 9788202345068 - Jure bokhandel

 

 
 
Kjøpsrett
   
 
Titel:Kjøpsrett
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:277 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:9788202345068
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 675 SEK exkl. moms

 

Kjøpsrett er en innføring i sentrale kjøpsrettslige emner. Både reglene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er behandlet.

Forfatteren har lagt vekt på å få tydelig frem hovedprinsippene reglene bygger på, og å gi hjelp til å løse de spørsmålene som særlig synes å skape vanskeligheter både i praksis og ved eksamensbordet. Sentrale dommer i kjøpsretten er referert, og eksempler fra rettspraksis brukes for å illustrere rettsreglene. Boken inneholder i tillegg litteraturhenvisninger, lovhenvisninger, domsregister og stikkordregister.

Boken er beregnet som lærebok for høyskole- og universitetsstudenter, men kan leses med utbytte både av praktiserende jurister og av enhver som trenger kunnskaper om et rettsområde som alle kommer i kontakt med som privatpersoner eller i yrkeslivet.
 
  © 2017 Jure AB