Bättre styrelsearbete av Andersson Lars-Henrik, Dansell Roland, Hubendick Stina, Sen Satish - 9789173452564 - Jure bokhandel

 

 
 
Bättre styrelsearbete
– i offentligt ägda bolag
   
 
Författare:Andersson Lars-Henrik , Dansell Roland , Hubendick Stina , Sen Satish
Titel:Bättre styrelsearbete – i offentligt ägda bolag
Utgivningsår:2011
Omfång:235 sid.
Förlag:Kommentus
ISBN:9789173452564
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi , Organisation och ledarskap

SLUT på förlag

 

Boken som tar ett samlat grepp om styrelsearbetet i offentligt ägda bolag!

Bättre styrelsearbete i offentligt ägda bolag ger en konkret vägledning för arbetet med att organisera en väl fungerande styrelse. Skriven utifrån de offentliga bolagens särart och speciella utmaningar, belyser boken bland annat;

Valberedning och val av ledamöter
Ägardirektiv
Styrelsens inre arbete; formalia och samarbete
Strategiarbete och framtidsfrågor
Ansvarsfrågor
 
  © 2017 Jure AB