Kommentar NL 09 av Bergsaker Olav, Bergström Mats - 9789197932035 - Jure bokhandel

 

 
 
Kommentar NL 09
   
 
Författare:Bergsaker Olav , Bergström Mats
Titel:Kommentar NL 09
Utgivningsår:2012
Omfång:165 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9789197932035
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 672 SEK exkl. moms

 

Denna bok är avsedd som ett hjälpmedel för alla som praktiskt hanterar NL 09. Villkoren kommenteras och tolkas punkt för punkt. Till exempel försäljare, inköpare, bolagsjurister och advokater bör ha nytta av kommentaren. Författare till kommentaren är den juristgrupp som utarbetat NL 09, NLM 10, NLS 10 och ett flertal andra nordiska standardavtal. Boken bygger på de tidigare kommentarerna till NL 01 respektive NL 92. Att den nu reviderats beror i huvudsak på de relativt stora förändringar i bestämmelserna som utgivningen av NL 09 inneburit.
 
  © 2017 Jure AB