Prop. 2011/12:132 Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt - 201112132 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:132 Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt
   
 
Titel:Prop. 2011/12:132 Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt
Utgivningsår:2012
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112132
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:132
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting och kommuner möjlighet att samordna sina insatser i samordningsförbund.

Regeringen föreslår i propositionen att lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting ändras så att även samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha rätt till ersättning på samma sätt som gäller för kommuner, landsting och kommunalförbund.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012, men tillämpas för ersättning från och med den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB