Regeringens skrivelse 2011/12:124 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket - 201112124 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:124 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:124 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket
Utgivningsår:2012
Omfång:96 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112124
Serie:Propositioner nr. 2011/12:124
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen arbetet med miljö-, klimat- och energifrågor inom jordbruket under perioden 2007-2011. Redovisningen utgår från de viktigaste statliga insatserna och omfattar bedömningar av insatsernas effekter och bidrag för att nå uppställda mål inom miljö-, klimat och energiområdena.

Den innehåller en fördjupad redovisning av uppnådda resultat. Den innehåller också mer ingående information om resursfördelning av statliga medel och utfall för regeringens övergripande mål om att de gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges energiproduktion, vilket bidrar till regeringens vision bruka utan att förbruka.
 
  © 2017 Jure AB