Samverkan mellan kommuner landsting av Cederblom Fredrik - 9789139112594 - Jure bokhandel

 

 
 
Samverkan mellan kommuner landsting
– Idéer för vård- och omsorgsområdet
   
 
Författare:Cederblom Fredrik
Titel:Samverkan mellan kommuner landsting – Idéer för vård- och omsorgsområdet
Utgivningsår:2012
Omfång:96 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139112594
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 259 SEK exkl. moms

 

I vårt samhälle förväntas det att stat, kommun och landsting samverkar. Det gäller inte minst beträffande de vårdinsatser och den omsorg som samhället bedriver för sjuka och funktionshindrade individer.
Vad är då samverkan? Var kan samverkan ske? Vad kan parterna träffa avtal om? Begrepppet samverkan är inte entydigt och har ingen naturlig definition för den verksamhet som lagstiftaren förväntar sig att såväl landsting som kommuner ska göra tillsammans.

Meningen med den här skriften är att beskriva hur detta regleras genom avtal och genom att fokusera på flera viktiga frågor inom området utgöra ett stöd för huvudmännen. Avsikten är att lättare komma fram till rimliga s.k. samverkansavtal och främja ett smidigare arbetsklimat. Regler och rutiner kan tydliggöras och meed en genomtänkt planering kan stora vinster göras både ekonomiskt och humanitärt.

 
  © 2017 Jure AB