The Swedish Companies Act 2005 - 9789139016892 - Jure bokhandel

 

 
 
The Swedish Companies Act 2005
– in translation
   
 
Titel:The Swedish Companies Act 2005 – in translation
Anmärkning:Aktiebolagslagen (2005:551) i engelsk översättning. Översatt av Translegal AB. Boken är ett särtryck från uppdateringstjänsten och lösbladet Swedish Commercial Legislation.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:212 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016892
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 704 SEK exkl. moms

 

Verket är en översättning av aktiebolagslagen (SFS 2005:551) enligt aktuell lydelse den 1 januari 2012. Svensk och engelsk text återges parallellt. Översättningen är utförd av kvalificerade jurist-lingvister på TransLegal AB Sweden.

Boken är ett särtryck från uppdateringstjänsten och lösbladet Swedish Commercial Legislation.
 
  © 2017 Jure AB