Försäkringsförmedling av Riese Tom - 9789144080567 - Jure bokhandel

 

 
 
Försäkringsförmedling
   
 
Författare:Riese Tom
Titel:Försäkringsförmedling
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:265 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144080567
Ämnesord:Försäkringsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 593 SEK exkl. moms

 

I denna bok redogör Tom Riese för det offentliga regelverk som styr försäkringsförmedling och för de riktlinjer som Finansinspektionen har ställt. Boken behandlar lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) och förordningen om försäkringsförmedling (SFS 2005:411) som trädde i kraft i juli 2005.

Vidare behandlas de näringsrättsliga reglerna om lagens tillämpningsområde och bestämmelserna om tillstånd, registrering och tillsyn samt de civilrättsliga reglerna om försäkringsförmedlarens verksamhet. Författaren tar även upp områden som fullmakt, uppdragsavtal, förmedlarens ansvar och preskription.

Den väsentliga nyheten i denna fjärde upplaga är nya föreskrifter av Finansinspektionen om informationsskyldighet i kapitel 9, vilka också tagits in som nya Bilagor F och G. Bilaga E är också ny och ger föreskrifter om vissa ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling, FFFS 2005:11. Ändringar i bestämmelserna om s.k. sidoverksamhet vid förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med följdförändringar i FFFS 2005:11 och FFFS 2007:23 kvarstår från den tredje upplagan 2008.

Försäkringsförmedling är avsedd som kursbok vid utbildning av försäkringsförmedlare. Den har även ett stort värde som praktiskt användbar handbok för dig som redan arbetar med försäkringsförmedling.
 
  © 2017 Jure AB