Prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg - 200001139 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg
   
 
Titel:Prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg
Utgivningsår:2001
Omfång:256 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200001139
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2000/01:139
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Miljörätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB