Trygghet i kollektivtrafiken av Eklund Björn, Eriksson Thomas - 9789172234871 - Jure bokhandel

 

 
 
Trygghet i kollektivtrafiken
   
 
Författare:Eklund Björn , Eriksson Thomas
Titel:Trygghet i kollektivtrafiken
Utgivningsår:2012
Omfång:112 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234871
Serie:Stiftelsen Tryggare Sverige nr. 2012:1
Ämnesord:Kriminologi

SLUT på förlag

 

Enligt de mål som branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har satt upp ska antalet resor med allmänna kommunikationer i Sverige fördubblas fram till 2020. Det förutsätter en kollektivtrafik som kännetecknas av bland annat hög tillgänglighet, kvalitet och effektivitet, men också av en trafik som upplevs som trygg och säker av resenärer och anställda.
 Den här rapporten innehåller en sammanställning av tidigare forskning och erfarenheter när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i kollektivtrafiken. Frågor som behandlas är bland annat vilka resenärer som är otrygga, var de är otrygga, varför de är otrygga och, inte minst, vilka åtgärder som har genomförts och vad som ytterligare kan göras för att öka tryggheten i kollektivtrafiken.
 Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kollektivtrafiken i Sverige. Vi hoppas också att den kan fungera som inspirationskälla för kollektivtrafikbranschens olika aktörer!
 Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och Securitas AB.
 
  © 2017 Jure AB