Redovisningsfrågor i skattepraxis av Knutsson Margit, Norberg Claes, Thorell Per - 9789176788233 - Jure bokhandel

 

 
 
Redovisningsfrågor i skattepraxis
   
 
Författare:Knutsson Margit , Norberg Claes , Thorell Per
Titel:Redovisningsfrågor i skattepraxis
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:308 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788233
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Rätt beskattningsår för företagens inkomster och utgifter bestäms i stor utsträckning av innehållet i redovisningen. Huvudregeln är att om det inte finns uttryckliga skatteregler så sker periodiseringen utifrån vad som är god redovisningssed. De uttryckliga skattereglerna är som regel kortfattade och behöver tolkas. Inte sällan görs denna tolkning utifrån redovisningen eller genom ekonomiska bedömningar som liknar dem i redovisningen.

I bokens första del behandlas grundläggande frågeställningar rörande sambandet mellan redovisningen och beskattningen. Andra delen innehåller en genomgång av skattepraxis på området. Särskild vikt läggs vid de mål i vilka Högsta förvaltningsdomstolen inhämtat yttranden från Bokföringsnämnden i periodiseringsfrågor. Men också
områden där kopplingen till redovisningen är mindre stark eller oklar analyseras, t.ex. anläggningstillgångar och leasing.

Boken är tänkt att vara såväl lärobok som handbok för praktiker. Framställningen återspeglar rättsläget per den 1 januari 2012.

Margit Knutsson är justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen. Claes Norberg är redovisningsexpert vid Svenskt Näringsliv och adjungerad professor i företagsrätt vid Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB