Prop. 2012/13:4 Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning - 201213004 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:4 Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning
   
 
Titel:Prop. 2012/13:4 Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning
Utgivningsår:2012
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213004
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:4
Ämnesord:EU-rätt , Skatterätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till den lagstiftning som krävs för att genomföra rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Huvuddelen av bestämmelserna föreslås placeras i en särskild lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Det föreslås också ändringar i bl.a. lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Förslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2013.
 
  © 2017 Jure AB