Styrelsearbete i aktiebolag av Gustafsson David - 9789170277900 - Jure bokhandel

 

 
 
Styrelsearbete i aktiebolag
– Praktisk handbok
   
 
Författare:Gustafsson David
Titel:Styrelsearbete i aktiebolag – Praktisk handbok
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:154 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170277900
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en praktisk handbok för ägare, styrelseledamöter och ledare i företag som vill ­utveckla och stärka arbetet i styrelse och ledningsgrupp. Här ges vägledning i rekrytering av dugliga styrelseledamöter och hur de genom sina erfarenheter och sina nätverk kan bidra till utvecklingen av sitt företag.

Ett exempelföretag visar hur man konkret arbetar med de olika stegen i affärs­utvecklingen från affärsidé och affärsplan till budget och genomförande. Genom en årsarbetsplan ser styrelsen dessutom till att alla väsentliga uppgifter behandlas under ett år.

Ur innehållet:
•De fyra bolagsorganen
•Ägarstyrning
•Styrelsens ansvar
•Val av styrelseledamöter
•Styrelsens nyckel­områden och uppgifter
•Styrelsens årsarbetsplan
•Styrelsens vardag
•Arvoden till styrelseledamöter
•Arbetstagarrepresentanter i styrelsen
 
  © 2017 Jure AB