I immaterialrättens gränsland av Forsman Malin, red. - 9789172234963 - Jure bokhandel

 

 
 
I immaterialrättens gränsland
   
 
Författare:Forsman Malin , red.
Titel:I immaterialrättens gränsland
Anmärkning:Redaktör: Malin Forsman Författare: Anna-Karin Abdon, Josefin Alm, Anders Aspegren, Jonas Edward, Roger Hellström, Ulf Hökeberg, Leonard Merino, Kristoffer Sparring, Glenn Svarts, Magnus Tonell, Joacim Öhlund
Utgivningsår:2012
Omfång:113 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234963
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

De finns i din telefon, din bil, din klocka, din morgontidning, ja, till och med i din juice eller filmjölk. Snart sagt alla produkter du använder, varje rad du läser, mycket av det du äter och allt du ser på internet berörs av immaterialrätten. Någon har skyddat en idé, en teknisk innovation, en design, ett material eller en bakterie under någon av alla de lagar som omfattar immaterialrätten för att försäkra sig om ensamrätten, för att få en konkurrensfördel och för att ensam ha rätten att kapitalisera en idé.

Värdet av de immateriella tillgångarna utgör en allt större del av bolagens totala värde och det gör immaterialrätten till ett allt viktigare rättsområde. Immaterialrätten är svårbemästrad eftersom den rör sig över flera olika lagområden: patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt. Gränserna mellan de olika områdena är inte helt tydliga och en idé kan ofta omfattas av skydd inom flera lagområden.

I denna bok lyfter vi fram immaterialrätten i gränslandet till andra rättsområden. Författarna har tagit fasta på immaterialrättens ökade betydelse och bredd, och tar upp immaterialrättens förhållande till flera angränsande rättsområden. Boken berör också olika typer av immateriella rättigheter, alltifrån upphovsrätt och varumärken till patent och likhetsavbildning.

INNEHÅLL:

DET UPPHOVSRÄTTSLIGA PROGRAMVARUSKYDDET
Av Joacim Öhlund

VARA ELLER TJÄNST ENLIGT LAGEN OM HANDELSAGENTUR – NÄR ÄR LAGEN DIREKT TILLÄMPLIG?
Av Glenn Svarts

SKYDD FÖR VARUMÄRKEN VID ANVÄNDNING AV SPONSRADE LÄNKAR I SÖKTJÄNSTER PÅ INTERNET
Av Anna-Karin Abdon och Malin Forsman

PÅ MOLNFRONTEN INTET NYTT? VISSA RÄTTSLIGA ASPEKTER PÅ MOLNTJÄNSTER
Av Roger Hellström

EXPLOATERING AV KÄNDISARS NAMN OCH ANSIKTEN
Av Magnus Tonell och Kristoffer Sparring

JOURNALISTIK, PR ELLER REKLAM?
Av Magnus Tonell

UPPHANDLING AV KONSTNÄRLIGA TJÄNSTER
Av Ulf Hökeberg och Jonas Edward

LICENSAVTAL - HANTERING I KONKURS
Av Anders Aspegren, Josefin Alm och Leonardo Merino

SKADESTÅNDSPRESKRIPTION VID INTRÅNG I DET INDUSTRIELLA RÄTTSSKYDDET ELLER VID ANGREPP MOT FÖRETAGSHEMLIGHETER
Av Magnus Tonell

UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDD FÖR KARTOR M.M. – GER UPPHOVSRÄTTEN ETT INVESTERINGSSKYDD?
AV Magnus Tonell
 
  © 2017 Jure AB