Hemvistbegreppet av Örtenhed Kristina - 9176782123 - Jure bokhandel

 

 
 
Hemvistbegreppet
   
 
Författare:Örtenhed Kristina
Titel:Hemvistbegreppet
Utgivningsår:1991
Omfång:82 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176782123
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

En central fråga i internationell rätt är vilket lands lag som skall tillämpas på en persons rättsliga förhållanden. När en person är bosatt i det land vars medborgare han är, uppstår i regel inga problem för fastställande av hemvist. Det är först när man flyttar från ett land till ett annat som vissa problem kan uppstå. Kan man t.ex.ha flera hemvist, och i sådana fall, vilket hemvist skall tillämpas? Det är idag inte helt ovanligt att svenska medborgare bor utomlands under vinterhalvåret och i Sverige under sommaren. En annan fråga är huruvida en person kan sakna hemvist och vad som då skall tillämpas i stället för hemvist.

Framställningen bygger på författarens examensarbete vid Juridiska institutione, Uppsala universitet, hösten 1990.
 
  © 2017 Jure AB