Ds 2012:44 Förlängd skyddstid för musik - 9789138238196 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:44 Förlängd skyddstid för musik
   
 
Titel:Ds 2012:44 Förlängd skyddstid för musik
Utgivningsår:2012
Omfång:72 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238196
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:44
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Upphovsrätten för skådespelare, musiker, musikproducenter m.fl. förlängs!

Föreslår att skyddstiden för utövande musikers och andra konstnärers rätt till ljudupptagningar av egna framföranden i vissa fall förlängs från 50 till 70 år. Detsamma gäller för framställares (producenters) upphovsrätt.
Dessutom föreslås att skyddstiden för musikaliska verk, där musik och text skapats för att användas samtidigt, ska gälla t.o.m. det sjuttionde året efter dödsåret för den sist avlidne av kompositören eller textförfattaren.
Förslagen medför ändringar i upphovsrättslagen och syftar till att genomföra EU:s direktiv 2011/77/EU om ändring av direktiv 2006/116/EG.

 
  © 2017 Jure AB