Om nyemission av Westermark Dennis, Lagercrantz Monica - 9789139016557 - Jure bokhandel

 

 
 
Om nyemission
   
 
Författare:Westermark Dennis , Lagercrantz Monica
Titel:Om nyemission
Utgivningsår:2013
Omfång:444 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016557
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1420 SEK exkl. moms

 

Nyemissionsuppdrag är mycket vanliga på de affärsjuridiska advokatbyråerna. Trots det är ämnet – nyemission av aktier – sparsamt behandlat i den svenska juridiska litteraturen. Syftet med denna bok är att fylla det tomrummet.

Om nyemission är en praktiskt inriktad guide till det legala arbetet i samband med en nyemission och i boken behandlas de olika steg som kan förekomma under processen. Författarnas erfarenhet är att lagtext och förarbeten många gånger inte räcker till när praktiska problem ska lösas. Med en mängd exempel illustreras och besvaras de frågor som kan uppstå med anledning av t.ex. prospektreglerna, ingående av emissionsgarantiavtal, framtagande av emissionsbeslutet, samt teckning, tilldelning och registrering av aktierna.

Om nyemission är främst avsedd att vara en handledning för advokater, jurister, anställda på banker och värdepappersbolag samt andra som yrkesmässigt arbetar med nyemission av aktier, men kan även läsas av den som vill veta mer om ämnet.
 
  © 2017 Jure AB