Prop. 2012/13:27 Beskattning av tillsatser i motorbränsle - 201213027 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:27 Beskattning av tillsatser i motorbränsle
   
 
Titel:Prop. 2012/13:27 Beskattning av tillsatser i motorbränsle
Utgivningsår:2012
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213027
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:27
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Genom förslagen i propositionen klargörs att energiprodukter som säljs, förbrukas eller är avsedda att förbrukas som tillsatser i motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym ska omfattas av bestämmelserna om energiskatt och koldioxidskatt redan innan de blandats i drivmedlet. Tillsatser som säljs i förpackningar om högst en liter omfattas inte av detta. Förslagen är en följd av en dom i EU-domstolen och syftet är att anpassa de svenska bestämmelserna till EU:s regler.

De aktuella tillsatserna, ofta kallade additiv, tillsätts exempelvis för att hålla bränslesystemen renare eller motverka knackningar i motorn. De beskattas redan i dag när de ingår som en del av ett färdigt drivmedel och förslagen påverkar därmed inte beskattningen av drivmedel. För att underlätta hanteringen av tillsatserna föreslås att de ska följa de förfaranderegler som gäller för drivmedel.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

 
  © 2017 Jure AB