Prop. 2012/13:24 Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto - 201213024 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:24 Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto
   
 
Titel:Prop. 2012/13:24 Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto
Utgivningsår:2012
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213024
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:24
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att samtliga finansiella instrument på ett investeringssparkonto ska undantas från konventionell kapitalbeskattning. Det gäller även finansiella instrument som anses vara förpliktelser för innehavaren på grund av att de har ett negativt värde.

Syftet med förslaget är att förhindra möjligheten att skatteplanera inom ett investeringssparkonto genom att skapa vinster som schablonbeskattas och förluster som beskattas konventionellt

Regeringen har i en skrivelse som lämnades till riksdagen den 14 juni 2012, och som aviserar det förslag som nu lämnas i propositionen, förklarat att det finns särskilda skäl för att med stöd av regeringsformen tillämpa förslaget i propositionen från och med den 15 juni 2012.

De nya bestämmelserna föreslås därför tillämpas från och med den 15 juni 2012.

 
  © 2017 Jure AB