Ds 2012:42 Förverkande av fordon vid trafikbrott - 9789138238141 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:42 Förverkande av fordon vid trafikbrott
   
 
Titel:Ds 2012:42 Förverkande av fordon vid trafikbrott
Utgivningsår:2012
Omfång:105 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238141
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:42
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Föreslår att möjligheten att förverka fordon som har använts vid brott enligt trafikbrottslagen utvidgas. I syfte att förebygga trafikbrottslighet och därmed främja trafiksäkerheten föreslås i Ds:n att fordon som har använts vid brott enligt trafikbrottslagen ska förverkas, om den som döms har gjort sig skyldig till flera fall av olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri under en begränsad tid. I dessa fall förutsätts att förverkande behövs för att förebygga fortsatt trafikbrottslighet. Förverkande ska underlåtas endast om det är uppenbart oskäligt. Därutöver föreslås en möjlighet att i stället för fordonet förklara dess värde förverkat.

Ett beslagtaget fordon ska få säljas eller förstöras redan innan förverkandefrågan har prövats, om förvaringskostnaden för fordonet kan förväntas överstiga dess värde. För det fall beslaget hävs efter det att fordonet sålts eller förstörts ska den som drabbats av åtgärden ha rätt till ersättning. Ersättningen bestäms av åklagare och ska motsvara fordonets pris vid försäljning till allmänheten eller vad som annars är skäligt. Den drabbade får begära rättens prövning av ersättningsbeslutet.

Slutligen föreslås - i syfte att effektivisera användningen av de befintliga förverkandebestämmelserna och för att få genomslag för de i promemorian framlagda förslaget - att Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen ges i uppdrag att i samråd utarbeta riktlinjer för att förbättra sina metoder och sin samverkan när det gäller att utreda förutsättningarna för fordonsförverkande.

 
  © 2017 Jure AB