Ds 2012:48 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget - 9789138238271 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:48 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget
   
 
Titel:Ds 2012:48 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget
Utgivningsår:2012
Omfång:37 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238271
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:48
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att protokollet av den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget ska godkännas av Sverige. Protokollet ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett godkännande av protokollet föranleder en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. I promemorian läggs förslag till en sådan lagändring fram, vilken föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Protokollet finns som bilaga till denna promemoria.
 
  © 2017 Jure AB