Ds 2012:51 Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen - 9789138238332 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:51 Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen
   
 
Titel:Ds 2012:51 Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen
Utgivningsår:2012
Omfång:90 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238332
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:51
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Lägre beviskrav i Sverige för beslag och indrivning av brottslig vinning!

Föreslår att tillämpningsområdet för lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom EU utvidgas till att omfatta beslut enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.
Förslaget innebär att förverkande av egendom ska kunna ske även om det som ska beslagtas inte kan knytas till ett visst konkret brott. Beviskravet i svensk rätt är alltså lägre än det som anges i EU:s förverkanderambeslut.

 
  © 2017 Jure AB