Ds 2012:53 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen - 9789138238431 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:53 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen
   
 
Titel:Ds 2012:53 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen
Utgivningsår:2012
Omfång:128 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238431
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:53
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Ändring av fem tidigare rambeslut för likartad reglering

Föreslår ändringar i svensk lagstiftning för att genomföra delar av EU:s rambeslut (2009/299/RIF) om verkställighet av utevarodomar.
Det senaste rambeslutet ändrar i fem andra rambeslut med regler för hur enmedlemsstat i EU ska erkänna och verkställa en annan stats dom eller beslut. Avsikten är att åstadkomma en så likartad reglering som möjligt när det gäller verkställighet av utevarodomar. 
  © 2017 Jure AB