Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IV av Mielnicki Philip, Verständig Aron , Schultz Mårten - 9789172235007 - Jure bokhandel

 

 
 
Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IV
   
 
Författare:Mielnicki Philip , Verständig Aron , Schultz Mårten
Titel:Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IV
Utgivningsår:2012
Omfång:312 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235007
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 18
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 462 SEK exkl. moms

 

Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet.
Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har fortsatt att utvecklas, med några nya tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från flera av Centrets forskare samt dess gäster under året som gått. Artiklarna, som är delvis tidigare publicerade och delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa.

I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns europarätt, avtalsrätt, köprätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, finansmarknadsrätt, associationsrätt, insolvensrätt, sakrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade.

INNEHÅLL:
- Scandinavian Law and European Codification
Ulf Bernitz
- Rätten att inte lämna ut uppgifter vid beslut om tredjemansrevision
Caroline Carlson
- Rättsvetenskaplig metod och hierarkin mellan rättskällorna
Lars Heuman
- Compensation for Procurement Damage in Icelandic Law: Recent Developments
EiríkurJónsson
- Reklamation av investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning
Fredric Korling
- Patentöverlåtelse, sakrättslig fullbordan och hävningsförbehåll
Göran Millqvist
- Transnational Contract Law Principles in Swedish Case Law – PICC, PECL and DCFR
Jori Munukka
- Ansvarsförsäkringsskyddets betydelse vid tillämpning av 3 kap 6 § SKL
Marcus Radetzki
- Obehörig vinst-motiveringar
Mårten Schultz
- Skatteförfarandelagen – 71 kapitel och alltjämt något som saknas? – några problematiserande reflektioner från ett rättssäkerhetsperspektiv
Teresa Simon-Almendal
- FinancialCrisis Management and Corporate Governance
Gustaf Sjöberg
- Försäkringsfall och täckningsprinciperna
Jessika van der Sluijs
- Commercial contracts under English law – why are they so long? Talk for The Stockholm Oxford Law Symposium, 14 September 2012
Ben Staveley
- Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag – några riktlinjer
Jessica Östberg & Lars Pehrson
 
  © 2017 Jure AB