Den svenska aktiebolagslagen av Fäger Catarina, Skog Rolf - 9789144076782 - Jure bokhandel

 

 
 
Den svenska aktiebolagslagen
– En introduktion för små och medelstora företag
   
 
Författare:Fäger Catarina , Skog Rolf
Titel:Den svenska aktiebolagslagen – En introduktion för små och medelstora företag
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:97 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144076782
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

I Sverige finns omkring 350 000 aktiebolag. De allra flesta av dessa bolag är små eller medelstora, privata bolag. Boken ger en översikt över aktiebolagslagen med särskild tonvikt på just de små och medelstora bolagen. Den vänder sig till jurister, revisorer, styrelseledamöter, företagsledare m.fl.

Boken innehåller flera exempel på utformning av bolagsordning, bolagsstämmoprotokoll, styrelseprotokoll m.m.

 
  © 2017 Jure AB