Prop 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen - 201213039 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen
   
 
Titel:Prop 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen
Utgivningsår:2012
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213039
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:39
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen.

Fördraget innehåller bestämmelser som syftar till att stärka de offentliga finanserna och samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet. Fördraget innebär inte några rättsliga förpliktelser för de medlemsstater i Europeiska unionen som, i likhet med Sverige, inte har euron som valuta och inte förklarar sin avsikt att vara bundna av delar av fördraget.

Genom att ratificera fördraget ger Sverige sitt stöd till euroländernas arbete med att stärka det ekonomisk politiska regelverket i euroområdet, samtidigt som svenskt inflytande värnas och en uppdelning mellan euroländerna och EU:s övriga medlemsstater motverkas.
 
  © 2017 Jure AB