Ds 2013:1 På vägen till en grönare framtid - 9789138238752 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:1 På vägen till en grönare framtid
– utmaningar och möjligheter
   
 
Titel:Ds 2013:1 På vägen till en grönare framtid – utmaningar och möjligheter
Anmärkning:Delutredning från Framtidskommissionen
Utgivningsår:2013
Omfång:174 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238752
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Framtidskommissionen
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:1
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Välfärd i grönt - att misslyckas är inte ett alternativ*.

Hur ska Sverige kunna åstadkomma en grön omställning? Hur skapas förutsättningar för nya gröna entreprenörer? Vilka utmaningar och möjligheter möter det etablerade näringslivet?
Detta är några av de frågor som behandlas i rapporten.
Hävdar att en viktig samhällsutmaning är att ställa om så att den ekonomiska tillväxten blir långsiktigt hållbar.
En av utgångspunkterna är att vi behöver bättre kunskap om kopplingen mellan miljön och den mänskliga välfärden.

*...övertygad om att den kreativitet som tog oss till månen också kommer att hjälpa oss bygga ett hållbart samhälle. Att misslyckas är inte ett alternativ.
Sagt av Annie Lööf i förordet.

 
  © 2017 Jure AB