Särskild granskning enligt aktiebolagslagen av Lindskog Stefan - 9789139015758 - Jure bokhandel

 

 
 
Särskild granskning enligt aktiebolagslagen
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Särskild granskning enligt aktiebolagslagen
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:158 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139015758
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 750 SEK exkl. moms

 

En aktieägarminoritet kan få till stånd en särskild granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper för en viss tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget. Granskningen ska utföras av en särskild granskare och bestämmelserna om detta regleras i aktiebolagslagen. Granskningsinstitutet har under åren aktualiserats i flera uppmärksammade fall och kommer även i framtiden att vara ett viktigt instrument för små aktieägare när det gäller att få insyn i bolag.

Boken är en handledning för granskare och för de som allmänt vill veta mera om granskningsinstitutets skyddsverkan enligt aktiebolagslagen.
 
  © 2017 Jure AB