Insiderinformation av Elofsson Sigurd, Engstedt Robert, Falck Mattias, Ljung Fredrik - 9789139111580 - Jure bokhandel

 

 
 
Insiderinformation
– Hantering och kontroll
   
 
Författare:Elofsson Sigurd , Engstedt Robert , Falck Mattias , Ljung Fredrik
Titel:Insiderinformation – Hantering och kontroll
Utgivningsår:2013
Omfång:145 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139111580
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt

Pris: 496 SEK exkl. moms

 

Detta är en bok för dig som behöver känna till hur insiderinformation ska hanteras.

Att förfoga över insiderinformation kan jämföras med att ha tillgång till en kristallkula. Insiderinformation är nämligen information om omständigheter som ännu inte är allmänt kända och som bedöms väsentligt kunna påverka börskursen. För att inte detta informationsövertag ska missbrukas finns regler för hur insiderinformationen ska skyddas.

I ett samhälle som vårt, där kapitalmarknaden får en allt mer central roll, är det särskilt viktigt att vi kan förlita oss på att insiderinformation inte utnyttjas otillbörligt. Annars riskerar tilltron till kapitalmarknaden som en effektiv marknadsplats att skadas.

I denna handbok analyseras och jämförs bland annat lagtext, regelverk och risker. Vidare presenteras ett ramverk för intern kontroll avseende hantering av insiderinformation med en serie kontrollfrågor som är utförligt kommenterade.

Boken vänder sig i första hand till dig som hanterar insiderinformation yrkesmässigt, till exempel:
• insynspersoner i noterade bolag
• advokater
• revisorer
• konsulter.

 
  © 2017 Jure AB