Aktie, aktiebolag, aktiemarknad - 9789185333479 - Jure bokhandel

 

 
 
Aktie, aktiebolag, aktiemarknad
– en vänbok till Johan Munck
   
 
Titel:Aktie, aktiebolag, aktiemarknad – en vänbok till Johan Munck
Utgivningsår:2013
Omfång:330 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789185333479
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Corporate Governance Forum
Ämnesord:Festskrifter , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Johan Munck har sedan många år en central roll inom utvecklingen av associationsrätt, aktiemarknadsrätt och värdepappersrätt. I uppdrag som utredare, domare, skiljeman, ordförande i flera viktiga nämnder och på andra sätt är han flitigt verksam med en oerhörd arbetskapacitet och stort inflytande.

Som en hyllning till Johan Munck i samband med hans 70-årsdag i februari 2013 har arton vänner och kolleger författat denna skrift med uppsatser i ämnen under den sammanfattande titeln ”Aktie, aktiebolag, aktiemarknad”.

Skriften är sammanställd av Högsta domstolens ordförande, justitierådet Marianne Lundius, civilekonomen Ragnar Boman och adj professorn Rolf Skog, som alla har samarbetat länge och nära med Johan Munck i olika sammanhang.

Innehåll:
– Johan – vännen och kollegan av Marianne Lundius
– Fokus på kontoföring, clearing och avveckling i EU av Lars Afrell
– Leo-regleringen – ful ankunge eller vacker svan? av Ulf Aspenberg
– Lagrådet och Aktiemarknadsnämnden – några synpunkter av Jan-Mikael Bexhed
– ”En ny typ av juridisk litteratur” av Ragnar Boman
– De disciplinära förfarandena vid Stockholmsbörsen av Lars Bredin
– Vad är det för särskilt med särregeln? av Karl-Erik Danielsson
– ”Handla på ett sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls” – en legal uppmaning och SwedSec-licensiering som ett sätt att följa den av Per-Ola Jansson
– Aktiemarknadsnämnden och incitamentsprogram av Björn Kristiansson
– Rekvisitet ”samtliga aktier” i Aktiemarknadsnämndens och Högsta domstolens praxis – vad betyder det vid offentliga uppköpserbjudanden? av Stefan Lindskog
– Finansiell krislagstiftning; några reflektioner av Annika Lundius
– Marknadsmissbruk på svenska v. EU:s rättsakter av Johan Lycke
– Lex specialis in absurdum av Gustaf Sjöberg
– Aktiemarknadsnämnden och aktiebolagsrätten av Erik Sjöman
– Ingen regel, bara undantag? Något om budplikt i Sverige och övriga EU av Rolf Skog
– Det otillbörliga i marknadspåverkan av Joakim Strid
– Några tankar om budplikt av Bo Svensson
– Från aktiekonto till kontorätt av Karin Wallin-Norman
– Anbudsbundenhet vid offentliga uppköpserbjudanden av Daniel Vargö


Corporate Governance Forum är en verksamhet inom Karl-Adam Bonniers Stiftelse med syfte att genom seminarier och skrifter förmedla kunskap och stimulera debatt om corporate governance i Sverige och internationellt. Corporate Governance Forum är baserat i Stockholm och leds av Mats Isaksson, Gunnar Nord och Rolf Skog.
 
  © 2017 Jure AB