Building Peace, Creating Conflict av Fjelde Hanne, Höglund Kristine - 9789185509607 - Jure bokhandel

 

 
 
Building Peace, Creating Conflict
– Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding
   
 
Författare:Fjelde Hanne , Höglund Kristine
Titel:Building Peace, Creating Conflict – Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding
Utgivningsår:2011
Omfång:192 sid.
Förlag:Nordic Academic Press
ISBN:9789185509607
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Internationell rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 224 SEK exkl. moms

 

En av de största utmaningarna i det internationella samarbetet idag är att säkra stabiliteten och återbygga samhällen som har sargats av inbördeskrig. Men de internationella insatserna för fred har haft skiftande resultat. Somliga stater har gjort betydande framsteg mot fred och demokrati medan andra har fallit tillbaka i väpnad konflikt. I vissa fall har den fredliga utvecklingen genererat nya motsättningar.

I Building Peace, Creating Conflict diskuterar en grupp freds- och konfliktforskare riskmomenten i fredsbyggande insatser. Författarna belyser teman som betydelsen av lokal förankring av fredsbevarande insatser, ”frusna konflikter” och kontraster mellan individuella och kollektiva perspektiv på rättvisa och försoning.

Contributors:

Karin Aggestam, Department of Political Science, Lund University

Annika Björkdahl, Department of Political Science, Lund University

Hanne Fjelde, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University

Linnéa Gelot, School of Global Studies & Centre of Globalization and Development, University of Gothenburg

Birger Heldt, Folke Bernadotte Academy, Stockholm

Kristine Höglund, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University

Anna K. Jarstad, Folke Bernadotte Academy & Department of Government, Uppsala University

Roland Kostić[?], Hugo Valentin Centre, Uppsala University

Johanna Mannergren Selimovic, Swedish Institute of International Affairs, Stockholm

Elisabeth Olivius, Department of Political Science & Umeå Centre for Gender Studies, Umeå University

Louise Olsson, Folke Bernadotte Academy, Stockholm

Fredrik Söderbaum, School of Global Studies (SGS), University of Gothenburg

 
  © 2017 Jure AB