Etik och regelverk på värdepappersmarknaden av Grundell Ella, Lycke Johan, Svensson Alf-Peter, Winroth Gerhard - 9789147109319 - Jure bokhandel

 

 
 
Etik och regelverk på värdepappersmarknaden
– Licensieringstest för värdepappersmarknaden. Delområde 4-5
   
 
Författare:Grundell Ella , Lycke Johan , Svensson Alf-Peter , Winroth Gerhard
Titel:Etik och regelverk på värdepappersmarknaden – Licensieringstest för värdepappersmarknaden. Delområde 4-5
Utgivningsår:2013
Omfång:284 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147109319
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 770 SEK exkl. moms

 

SwedSec ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen, genom att säkerställa en hög kunskapsnivå hos de anställda.

Detta är en av tre böcker i en serie framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för värdepappersmarknaden. Boken är anpassad till delområde 4 och 5 i kunskapskraven och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kapitelindelningen följer i huvudsak delområden och mätpunkter i SwedSec:s kunskapskrav. De övriga böckerna i Libers serie är: ”Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument” (delområde 1–2) samt ”Finansiell ekonomi” (delområde 3).

 
  © 2017 Jure AB