Prop 2012/13:83 Bosättningskravet vid biluthyrning - 201213083 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2012/13:83 Bosättningskravet vid biluthyrning
   
 
Titel:Prop 2012/13:83 Bosättningskravet vid biluthyrning
Utgivningsår:2013
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213083
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:83
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag på hur lagen (1998:492) om biluthyrning bör anpassas för att uppfylla de krav som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.
 
  © 2017 Jure AB