Prop. 2012/13:88 Informationsutbytesavtal med Panama - 201213088 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:88 Informationsutbytesavtal med Panama
   
 
Titel:Prop. 2012/13:88 Informationsutbytesavtal med Panama
Utgivningsår:2013
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213088
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:88
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden, som är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll, utgör ett betydelsefullt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB