Prop. 2012/13:92 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan - 201213092 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:92 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan
   
 
Titel:Prop. 2012/13:92 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan
Utgivningsår:2013
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213092
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:92
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Förslag om att Riksdagen godkänner ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Filippinerna.

Avtalet berör samarbete inom flera olika områden:

Spridning av massförstörelsevapen
Terrorbekämpning
Miljö och klimat
Kultur och utbildning
Mänskliga rättigheter
Migration och arbete till sjöss
Brottsbekämpning
Handel och investeringar.
Avtalet utgör ramen för förhandlingar om frihandelsavtal med ASEAN-länderna.
 
  © 2017 Jure AB