Prop. 2012/13:110 Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten - 201213110 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:110 Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten
   
 
Titel:Prop. 2012/13:110 Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten
Utgivningsår:2013
Omfång:134 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213110
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:110
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Utländska organ tar över Transportstyrelsens tillsyn

Förslag om en ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd som innebär att Transportstyrelsen får överlåta vissa tillsynsuppgifter till s.k. erkända sjöfartsskyddsorganisationer eller klassificeringssällskap.
Svenska rederier kan därmed välja en annan tillsynsutövare än den statliga vilket kan medföra sänkta kostnader.
Förslaget innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlåtas till ett utländskt organ. Riksdagens beslut bör därför fattas i den ordning som föreskrivs i 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

 
  © 2017 Jure AB