Regeringens skrivelse 2012/13:112 Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap - 201213112 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:112 Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:112 Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap
Utgivningsår:2013
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213112
Serie:Propositioner nr. 2012/13:112
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB