Prop. 2012/13:124 Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen - 201213124 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:124 Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen
   
 
Titel:Prop. 2012/13:124 Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen
Utgivningsår:2013
Omfång:211 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213124
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:124
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 125 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en teknisk anpassning till EU:s momsdirektiv för att förenkla tillämpningen av momslagen. Det nuvarande begreppet "yrkesmässig verksamhet" i momslagen har en koppling till vad som enligt inkomstskattelagen utgör näringsverksamhet. I momsdirektivet används i stället begreppen "beskattningsbar person" och "ekonomisk verksamhet". EU-kommissionen anser att den svenska momslagen inte är förenlig med momsdirektivet när det gäller dessa begrepp.

För att underlätta tolkningen och tillämpningen av momsreglerna föreslår regeringen att momsdirektivets begrepp ska föras in i momslagen. Begreppen "yrkesmässig verksamhet", "företagare", "näringsidkare" och, i vissa fall, "skattskyldig" slopas därför. Förslaget innebär en formell justering av momslagen. I de allra flesta fall blir beskattningsresultatet detsamma.

Förslaget påverkar inte behandlingen av ideella föreningar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

 
  © 2017 Jure AB