Prop. 2012/13:129 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen - 201213129 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:129 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
   
 
Titel:Prop. 2012/13:129 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Utgivningsår:2013
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:129
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Den 1 januari 2010 infördes krav på kassaregister för att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från mindre seriösa företagare och öka legitimiteten för skattesystemet. Då undantogs torg- och marknadshandeln från kravet vilket har lett till en situation där konkurrensvillkoren kan anses olika.

I propositionen föreslås därför att det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln ska tas bort. Med ett utökat tillämpningsområde kommer fler företag att använda kassaregister och ha samma spelregler. Vidare föreslås att Skatteverkets möjlighet att i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter gällande kassaregister ska utvidgas. Det innebär att även andra orsaker än rent tekniska kan beaktas vid bedömningen om en viss skyldighet är oskälig.

Förslaget att utvidga möjligheten för Skatteverket att i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. Kravet på kassaregister för torg- och marknadshandeln föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2014.

 
  © 2017 Jure AB